dmcm

Den nya generationen

Varför känner Du ett begär av att få skriva av dig på Facebook? ...

Gör sociala medier oss mer eller mindre sociala?

En återkommande fråga är om sociala medier har gjort oss mer eller mindre sociala. ...

Facilitatorn frigör tid och effektiviserar mötet

Professionell mötesfacilitering är sedan länge ett etablerat begrepp i många länder. ... Full story

Author info

dmcm

Navigate archive

2011

Latest comments