Home | Inspiratörer | Lev din dröm även på arbetet

Lev din dröm även på arbetet

By
Lev din dröm även på arbetet

Varför göra det svårt för sig och låta saker och ting bero? Varför inte utnyttja alla dina främsta förmågor och styrkor och potential? Önskar du att du vann 10 miljoner på Lotto så att du kan gå in till chefen måndagmorgon och säga upp dig? Kan du inte tänka på måndagmorgon utan att få en klump i magen? Känner du dig rastlös och ouppskattad på arbetet? Har utmaningarna uteblivit? Vad kan du göra åt det?

Innan du börjar känna dig bitter eller nedstämd är det dags att göra något åt din egen situation. Den som har ansvaret för ditt välbefinnande är du själv. Lätt att säga, tycker du kanske. Ja, men det är faktiskt bara du som vet hur du mår innerst inne och vad du vill och det blir läge att ta tag i situationen innan det blir värre. Innan ditt eget professionella rykte urholkas och du inte längre förknippas med att vara det du varit då du anställdes.

Ditt professionella rykte är det omdöme som din professionella omgivning har om dig. Det stunder där din professionella omgivning ser när du är passionerad, när dina främsta förmågor lyser och du kan inspirera din omgivning till att vilja ha mer av just det. Då din fulla potential används på rätt sätt. Då mår du också bra. Att vara tillfreds med sin vardag oavsett vad du har som profession eller sysselsättning är det som gör att vi orkar med det som är mindre kul en stund om dagen. Att rätt person på rätt plats i rätt tid och under rätt förutsättningar får lysa gör att välbefinnandet ökar.

När du känner till dina främsta förmågor och dess potential kan du också fokusera på att göra det som du mår bra av. Du kan berätta för din omgivning i ord och handling att du är på rätt plats i rätt tid under rätt förutsättningar eller att du behöver dit till den platsen. Att vara, som jag kallar det för, serene i tanken är att vara på just den platsen där du är som mest passionerad och entusiasmerad men ändå har bränsle kvar till livet. 
 
Vem är då jag och varför just Serene?

Jag heter Tina Karlsson och drver företaget Serene Management. Jag är en produktiv relationsbyggare som äskar att utveckla idéer och människor och gör det bästa för varje kund!

Jag har under ca fem års tid arbetat inom det skånska innovationssystemet med att hjälpa människor hitta rätt inom sig själva och sina blivande företag. Som ett bollplank har jag hjälpt entreprenörer att våga satsa på sina drömmar, att våga skapa tillväxtteam, att våga utmana sig själva och sina idéer. Mitt fokus har varit de mjuka värdena i affärsutvecklingen där mina kollegors fokus låg i själva affären och tillväxten av den. Innan det fungerade jag som Regionchef för Venture Cup Syd och kan även titulera mig geolog. 

Min drivkraft har alltid varit att hjälpa människor att hitta glädje, inspiration och vägen framåt. Att hjälpa människor att ta eget ansvar för sitt välmående både privat men framförallt professionellt. Att hjälpa människor att utnyttja sin fulla potential. 

Mitt förhållningssätt till livet är att leva min dröm, att känna att jag alltid ger situationen jag ställs inför en möjlighet att visa sig från sin rätta sida. I mitt förhållningssätt till livet ingår det som Don Miguel Ruiz kallar för De tre insikterna och De Fyra grundstenarna. De tre insikterna är Medvetenhetens insikt, Förvandlingens insikt och Kärlekens insikt. De fyra grundstenarna är Var sann i ditt tal, Ta ingenting personligt, Ta ingenting för givet och Gör alltid ditt bästa. Ett förhållningssätt till livet som hjälpt mig både vid glada och positiva som vid jobbiga utmaningar. Detta förhållningssätt har förstärkts under åren i takt med alla de erfarenheter jag fått förmånen att tillgodose mig. Min drivkraft och det jag brinner för är att kunna göra skillnad hos människan. Att förse människor som av en eller annan anledning inte mår prima, med hjälp till självhjälp. Vi har alla eget ansvar för att se till att vi mår så bra som vi bara kan, men ibland behövs hjälp på traven. Det är viktigt att känna till sina styrkor och när man är som mest engagerad, passionerad och har ambitionen att göra sitt absolut bästa. Gör man mer av det man brinner för och är intresserad av blir allt mycket enklare och roligare och då mår man bra. 
 
Jag tror på tillväxt för Sverige och jag tror att vi behöver mer och fler företag som går bra, oavsett storlek eller ålder. Men för att företag ska lyckas, behöver kunder och klienter attraheras av innehållet. Innehållet behöver någon sprida och visa är det bästa. Alltså är det någon som ska inspirerar kunderna till affärer. För att kunna inspirera någon annan behöver man själv vara passionerad och entusiasmerad över det man gör. Detta gäller naturligtvis även inom det offentliga och vården. T.ex. behöver vårdtagaren också känna att den får bästa och mesta vården. Att vårdgivaren ger det bästa den kan. Om man har kul är det enkelt! Jag har egna erfarenheter av livet i detta sammanhang, både mina egna men också klienter och före detta kollegor och chefer. Har man kul när man gör något ökar produktiviteten och kreativiteten. Ökar produktiviteten ökar lönsamheten.
 
Ordet serene är engelska och betyder egentligen helt enkelt fridfull. Jag har burit med mig ordet sedan barnsben och under åren har jag definierat ordet med känslor, situationer och mina inre energier. De har hjälpt mig i många av livets situationer, både underbara som svåra. Av ett Serene tankesätt kan effekterna av ditt välmående bli mycket stora och du kan börja att göra skillnad för dig själv och därmed för din omgivning, varje dag. 

Att inte veta sina främsta styrkor och potential är som att famla i blindo. Det finns en stor risk att ditt eget professionella rykte urholkas och du inte blir trovärdig om du inte kan utnyttja din potential. Ju fler medarbetare som inte mår prima på företaget ju större risk är det att företagets varumärke (som oftast kostat mycket pengar att få fram) urholkas och stämpeln ”oattraktiv arbetsplats” kan bli en verklighet. Chansen att företaget blir en attraktiv arbetsplats oavsett konjunkturläge är större när alla på företaget vet sina styrkor och potential och de används på rätt plats i rätt tid.
 
Är du en av många som känner att helgen går för fort och det känns tungt att gå till jobbet på måndagmorgon? Här har du några tips som du kan använda dig av:

• Börja med att tänka tillbaka vad som gjorde att du ville ha det arbetet du har idag. Vad var det som var så lockande med det? Vad gjorde att du trivdes från första början? Låt nu det du säger, skriver ner eller tänker bara vara sådant som du innerst inne menar. Försök att ha inriktningen sanning och kärlek när du tänker tillbaka.

• Inventera sedan vad du gör idag och vad du fortfarande trivs med. Fokusera en stund på det som just idag inte känns rätt. Vänd sedan fokus till det som idag fortfarande känns helt rätt. Det som får dig engagerad och helt enkelt att må bra, det som får det att ticka lite extra. Fortsätt här att ha inriktningen i dina tankebanor på sanning och kärlek. Allt som har med din omgivnings bemötande eller vad de gör som du tycker är ”fel” sorterar du bort. Här handlar det om ditt innersta inte vad andra projicerar på dig med deras egen verklighet och drömmar.

• När du inventerat din dag på arbetet, se om det positiva överstiger det mindre positiva. Om inte, är det dags att ta reda på vad det är som du skulle vilja och kan göra åt din situation.

• Tänk också på vem som har ansvaret för ditt välbefinnande. Den som har det ansvaret borde vara du. Du är den ende som vet hur du mår innerst inne och som kan berätta vad du vill.

• När du nu vet var ”skon klämmer” är det dags att fundera hur du ska berätta och motivera för din chef varför du bör göra mer av det som får dig att må riktigt bra. För att orka göra det där som är mindre utmanande, kul, intressant eller entusiasmerande behöver vi ha mest av det som är just det fullt ut. Våga ställa frågor och berätta vad du egentligen vill. För att undvika missförstånd och upprördhet genom att vara tydlig när du kommunicerar och utgå ifrån sanning och kärlek. Om du vill väl och har det bästa för ögonen kommer det att lysa igenom.

• Naturligtvis behövs det även tas hänsyn till vad som är bäst för företaget, kollegorna och framförallt kunderna och det är här som magin kan uppstå. Om alla på företaget tar ansvar fullt ut för sitt välbefinnande, känner till sina främsta förmågor och potential och får lov att utnyttja dem kommer företagets anställda att lysa och produktiviteten ökar och i takt med den ökar lönsamheten. Varför då? Jo, för att kunderna inspireras till fler, större och bättre affärer av medarbetarna som brinner för sina arbetsuppgifter och trivs på sin arbetsplats.  Om du alltid säger sanningen och har ett ärligt uppsåt, om du låter bli att ta andras ord och handlingar personligt och undviker att ta saker för givet, om du inser att ditt bästa kan skifta från ena dagen till den andra men att du alltid gör ditt bästa, blir det lättare att inspirera din omgivning till att också se dina främsta förmågor och potential och därmed är rätt person på rätt plats i rätt tid under rätt förutsättningar ett faktum.

 

  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0