Home | Kommunikation | Hur bygger man en framgångsrik företagskultur?

Hur bygger man en framgångsrik företagskultur?

By
Hur bygger man en framgångsrik företagskultur?

Ja, det är ingen enkel fråga att besvara. "Ett starkt ledarskap", svarar många. "En tydlig värdegrund som genomsyrar organisationen", svarar andra.

Sanningen är att det finns många sätt att skapa en stark kultur, och precis som i privata relationer krävs vardagliga, återkommande handlingar om man vill skapa en bestående dynamik. Och i det arbetet har sociala medier som Facebook, Twitter och Youtube visat sig väldigt värdefulla.

Som att lära sig cykla
Att skapa en stark kultur som genomsyrar en hel organisation kan jämföras med att lära sig att cykla. Har du aldrig sett en cykel, så vet du inte ens om att du inte kan cykla. Detsamma gäller värderingar i en organisation. Om man inte är medveten om vilka värderingar, ambitioner och drömmar som styr människors motivation och handlingar så kan man inte använda dem som verktyg för att komma framåt.

När du väl ser cykeln så inser du att du inte vet hur den fungerar, du har ingen kompetens. De allra flesta organisationer inser att värderingar är viktiga för att skapa motivation och därmed resultat. Men det är få som vet hur man ska göra. Man saknar kompetens.

Så du hoppar upp på cykeln och börjar träna, kanske du väljer en enklare cykel med stödhjul. Som företag kanske man identifierar några värdeord att lägga ut på hemsidan och en visionsslogan som åtminstone kan användas externt mot kunder. Kanske man t.o.m. lanserar en kampanj internt. Men precis som det går långsamt och vingligt på en cykel med stödhjul så går det inte särskilt fort att bygga en stark kultur med hjälp av några ord och en intern marknadsföringskampanj. Att bygga kultur kräver fokus och daglig träning. Värdeord och vision måste in i vardagen och bli verktyg för att fatta beslut, skapa processer och kommunicera.

Det är först efter mycket träning som du till fullo behärskar att cykla. Målet är att inte alls behöva tänka på hur du håller balansen eller trampar på pedalerna. Du vill att cyklandet ska vara helt naturligt, som en del av dig själv. Detsamma gäller en framgångsrik företagskultur. Där sitter beteenden och handlingar i ryggraden, det behövs inga policies som beskriver hur man ska agera. Det sitter i företagets DNA. Men precis som för en framgångsrik cyklist, som vill mer än bara ta sig framåt och hålla balansen, så måste man fortsätta att träna varje dag.

Social medier ett kraftfullt verktyg
Även om många fortfarande är i "stödhjuls-fasen" finns det en hel del företag som är duktiga på att bygga kultur, och som använder sociala medier för att nå ut både internt och externt. Ett bra exempel på detta är amerikanska skoföretaget Zappos. De har verkligen insett vikten av att kommunicera sin värdegrund. De har en egen Youtubekanal för att sprida sin kultur och det  är medarbetarna själva som berättar. De ger också ut en kulturbok som går att beställa via deras särskilda kultursajt, och de har en aktiv blogg. Låt dig inspireras och fundera på vad ni kan göra i vardagen för att få en mer värderings- och visionsstyrd företagskultur?

  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0