Home | Kommunikation | Retorik- ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att nå dina karriärmål

Retorik- ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att nå dina karriärmål

By
Retorik- ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att nå dina karriärmål

Retorik handlar om så mycket mer än att göra bra ifrån sig när man står och talar inför en grupp. Retorik är snarare ett kraftfullt verktyg som är användbart när du vill få andra att fatta ett beslut som går i linje med dina önskemål och målsättningar. Det kan tillämpas på löneförhandlingen, anställningsintervjun, när du vill få gehör för en idé och på möten. Om du behärskar grundläggande retorikkunskaper har du en möjlighet att ge dig själv en rivstart på karriären.

- Visst finns det ett stort antal tekniker och knep som kan tillämpas när man vill ha genomslagskraft i sitt budskap, men det är också viktigt att våga vara sig själv fullt ut, att bjuda på sin personlighet och låta andra ta del av din personlighet. Det kan öka genomslagskraften i ditt budskap. Våga bjuda på dig själv, även i början av karriären, säger retorikkonsulten Sven Sigling, som driver företaget Anafor Retorik.

Utgå från målgruppens verklighet

Ett vanligt retoriskt misstag är att man fokuserar så mycket på det man ska säga och budskapet man ska framföra att man helt enkelt glömmer bort att utgå från mottagarens situation.  Med rätt förberedelser och ett analytiskt förhållningssätt kan misstaget förebyggas med en situations- och målgruppsanalys. Det är en lika viktig framgångsfaktor, vare sig du talar för två chefer på en löneförhandling eller för en större grupp kollegor i samband med en projektpresentation på jobbet.

- Fundera på hur publiken ser ut, hur deras utmaningar och intressesfärer ser ut och vilka tankar som cirkulerar i deras huvud.  Dessa faktorer avgör hur intresserade och mottagliga de är för ditt budskap just nu. De ger dig ledtrådar kring hur insatta åhörarna är i det som sägs och på vilken nivå du ska placera budskapet. De styr också hur du ska lägga fram budskapet. Det kan låta banalt, men många glömmer bort att göra en grundläggande målgruppsanalys, vilket gör att budskapet inte är helt anpassat utifrån åhörarna och därmed missar man målet, säger Sven Sigling.

Praktisera dina retorikkunskaper i vardagen

Det finns inga genvägar till att bli en bra retoriker. Sven Sigling rekommenderar den som hinner och kan att  bygga på sin utbildning med en A-kurs i retorik , alternativt att bläddra i retorikböcker på biblioteket och låna den bok du fastnar för, för att därefter läsa in dig i ämnet på egen hand. Om du vill bli en riktigt vass retoriker ska du naturligtvis också tillvarata varje möjlighet att praktisera dina nyvunna kunskaper. Som med all annan inlärning så ger övning färdighet.
- Föreningsmöten av olika slag är utmärkta träningsarenor, men du kan praktisera retorik i vardagen också, exempelvis när du vill övertala dina kursare att hänga med dig och äta sushi på lunchen istället för att gå till pizzerian, säger Sven Sigling.

Ett tips som hjälper dig att få åhörarnas förtroende är att sträva efter att söka och behålla ögonkontakt med dina åhörare eller din motpart om du befinner dig i en förhandling eller ett möte med din chef.  När du söker ögonkontakt med dina åhörare bekräftar det att du uppskattar att de lyssnar till dig och stärker att du faktiskt talar till dem. Om du använder powerpointbilder så är detta extra viktigt då du måste styra fokus åt publiken. Få dem att fokusera på dig, det är du som övertygar, dvs använd inte så mycket text utan mer förklarande, förtydligande och förstärkande bilder istället.
Han har skapat en retorikmodell som bygger på fem U:n. Inför ett viktig möte, en dragning inför kollegorna eller något annat tillfälle där du vinner på att fundera igenom ditt budskap kan du tillämpa den här modellen för att säkerställa att du framför ditt budskap på ett sätt som fångar åhörarnas uppmärksamhet.

Utgångspunkt: Börja med att definiera målgruppen och deras situation och syftet för det du ska säga. Vad ska de känna och göra efter att de lyssnat på dig?

Sen överväger du alternativ i de övriga fyra U:na. Det spelar ingen roll i vilken ordning eller om du hoppar fram och tillbaka. Kom ihåg att det är en kreativ process du sätter igång där det ena ger det andra. Det absolut viktigaste är ju att du stämmer av det du kommer fram till utifrån Utgångspunkten så att du inte skjuter snett.

Urval: Nu är det dags att välja vad du ska säga, att göra ett urval bland faktauppgifterna, underlaget och statistiken du har att tillgå. Exempel är väldigt bra. Satsa på att lyfta fram något som åhörarna kan relatera till.

Upplägg: Här väljer du i vilken ordning du ska framföra ditt budskap, när du ska säga vad och vilken struktur du ska ha på ditt framförande. En  disposition för tid och innehåll.

Uttryck: Handlar om hur du uttrycker dig, hur du formulerar ditt budskap.  Ditt val av språkstil kan göra stor skillnad för genomslagskraften i ditt budskap. Här kommer de retoriska stilfigurerna in, t.ex. metaforer.

Utförande: Dags att välja de hjälpmedel som kan bidra till att förstärka ditt budskap. Du kan använda dig att yttre attribut, exempelvis Powerpoint och blädderblock. Hur utnyttjar du scenen och lokalen men viktigast är hur du utnyttjar dig själv som en megafon med ditt kroppsspråk, din röst, tonläge och röstläge.

  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

5.00