Home | Krönikor | Lyssna till ljudet av ett annat hjärta

Lyssna till ljudet av ett annat hjärta

By
Lyssna till ljudet av ett annat hjärta

Det är runt lunchtid, fredagen den 13 juli, droppande grått och intensiv parfym av lindblommor utanför lägenhetens fönster i Uddevalla. Jag skall strax intervjua Nina Jansdotter, Sveriges främsta expert på sociala medier. Mitt intresse för hur ett personligt varumärke skapas och finslipas känner inga gränser och jag erbjuds möjligheten att få dissekera och därmed lära mig mer om ett konturskarpt och särskilt personligt varumärke - Nina Jansdotters.

Om man nödgas ta till ett citat som kan fånga essensen i ett unikt personligt varumärke bör G. K. Chestertons ord vara det bästa alternativet: ”Alla människor är vanliga människor, de ovanliga är de som vet det”. Sociala medier beskrivs inte sällan som ett forum, där ett personligt varumärke kan både födas och vårdas utifrån några väl definierade komponenter. Det finns många definitioner på vad ett varumärke är. I Konsten att bli något utöver det vanliga refererar trendanalytikern Göran Adlén till David Aaker och hans koncept ”varumärkeskapitalet” och försöker tillämpa det på individnivå. Aakers ”varumärkeskapital” inkluderar följande väsentliga element: varumärkets kännedom, varumärkets erinran, varumärkets uppfattade kvalitet, varumärkets distribution och varumärkets lojalitet. Göran Adlén ringar med icke forcerad lätthet in de faktorer som obstruerar konstruktionen av ett distinkt och solitt personligt varumärke: ”Få aldrig omdömet oengagerad” ”Halvbra är helfel” ”Tänk på Jante hela tiden” ”Snacka mindre, gör mer” ”Spela inte en massa olika roller” ”Behandla inte omgivningen som bowlingkäglor” ”Du duger inte som du är” eller ”Acceptera inte en halvnöjd omgivning”. Ord som samtidigt antyder om ett konglomerat av ”måsten” beträffande det fundament ett unikt personligt varumärke står på: utgångspunkt i de egna styrkorna, passion, nisch, individualitet och modet att stå för den, och inte minst äkthet.

Lika viktigt som att identifiera de element ett unikt personligt varumärke baseras på ter sig att ”leva sitt varumärke”, för att citera Per Frykman. I DU- ett varumärke betonar Karin Sandin och Per Frykman att: ”Personliga varumärken bygger på en känsla och vad du som individ kan skapa i andra människors medvetenhet”. Nina Jansdotter har alltid haft en egen drivkraft och ”ostyrig” ambition att göra något bra av jobbet, en av nyckelfaktorerna i hennes starka personliga varumärke. Hon har alltid varit omåttligt nyfiken på människors porösa inre mekanismer (hon är ju trots allt utbildad beteendevetare), lyhörd för omgivningens karaktär och behov (trendkänslighet) och vågat fånga möjligheterna i egen takt och efter egen kapacitet. På min fråga om vilka av hennes professionella projekt hon känner sig mest stolt över svarar Nina Jansdotter med att självklart lyfta fram hennes arbete på Facebook. Nina Jansdotter är känd för att ha utvecklat en stark expertis inom området sociala medier och det hennes varumärke har att erbjuda utgörs av en kombination av tillgänglighet till kunskap och livsvisdom – lärande sammanhang – och förmågan att känslomässigt beröra sina läsare/gillare. Hon har dessutom den uthållighet som krävs för att sticka ut och distribuerar sig själv genom de olika 40 sidorna hon är ansvarig för.

Nina Jansdotters personliga varumärke förknippas dock inte endast med en sådan nisch som sociala medier, utan också med ett ihärdigt arbete som rör människors personliga utveckling och i synnerhet deras självkänsla. Statusuppdateringarna och kommentarerna på Facebook signalerar tydligt graden av öppenhet användarna väljer att anamma i förhållande till den givna omgivningen. Vissa användare vill hålla inne med detaljer av mer privat karaktär, medan andra har lätt för att öppna sig och räds inte för att berätta om inre ärr, skavanker i självkänslan eller pulserande kvadratmetrar besvikelse i tillvaron. Facebook förkroppsligar på sätt och vis det virtuella utrymme som låter alla möjliga typer av personligheter att både röra sig utan hämningar och komma till kraftfullt uttryck: den ömtåliga och den påstridiga, den emotionellt hungriga och den kreativa, den arga och försvararen, den kloka och kritikern, den engagerade och den lyssnande etc. Nina Jansdotter har helt enkelt tagit reda på de reella behoven hos hennes läsare/gillare och kunnat presentera egna lösningar på dessa: ett intravenöst dropp med lyssnarförmåga, skapande av inspirationskluster utifrån specifika ämnen och uppmuntrande ord.  Redan på ett tidigt stadium i vårt samtal skyndar Nina Jansdotter sig att poängtera att hon har rätt position på marknaden och att hon uppskattar bredden på de Facebook-läsare/gillare som följer henne. Just kopplingen mellan självbilder och sociala medier kommer snabbast på tapeten i vårt samtal.

I Framgång med Facebook skriver Nina Jansdotter att: ”På Facebook ges människor möjligheter att interagera och själva bidra med kommentarer, synpunkter och tankar, vilket lägger grunden till en bra dialog och ger dig tillgång till andra människors uppfattning om ditt personliga varumärke. Facebook fungerar i mångt och mycket som ett ”levande CV”, där summan av allt du gör utgör andras bild av dig. På Facebook gäller det att ständigt vårda, bygga på och bevara ditt personliga varumärke”.  Jag kan inte undgå att undra över hur all input hon får på det som hon skriver i sociala medier - både den positiva och den negativa – påverkar den egna självkänslan: sänks eller förstärks den? Hennes omedelbara respons blir att självkänslan kommer snarare vinnande ut ur många heta ”åsiktskamper” hon ägnar sig åt på Facebook. Att lyfta kontroversiella ämnen till en allmän debattnivå är Nina Jansdotters tveklösa signum och det förutsätter dels att kunna vara sann mot sig själv, dels kompromisslöshet i fråga om bevarandet av sitt äkta jag och av sina kärnvärden. För i samma stund en person blir ett starkt personligt varumärke, blir respektive person också mer utsatt för kritik och andra obehagligheter. Med allvar i rösten poängterar Nina Jansdotter att hennes namn aldrig får förekomma i sällskap med rasisternas eller andra individer vars inställning till människor i allmänhet är obehaglig eller respektlös.

Innan jag ställer min nästa fråga om hur hon vill bli uppfattad i sociala medier summerar jag kort i huvudet min egen syn på Nina Jansdotters personliga varumärke: hon vet hur hon ska bete sig med ord, hon håller sig inte vid sidan om, hon har hjärtat utanpå kroppen, hon kan konsten att ta fram det bästa av andra och hon står inte ut med att vara en flat människa. Denna högst subjektiva bild kompletteras glädjande nog med nya ”avslöjanden”, för Nina Jansdotter porträtterar sig själv även som en människa som har många gemensamma nämnare med en introvert personlighet, som periodvis är i stort behov av att vila i sig själv och som lever sitt liv utifrån egna valda normer, ej beroende av yttre bekräftelse. Medan Nina Jansdotter pratar om sin personlighetsprofil funderar jag kring ett centralt begrepp i hennes diskurs: att ”ge”. Ty hela hennes varumärke kan sägas kretsa kring detta givande; det är tid, social närvaro, disparata bitar av sig själv, men framför allt utrymme för kunskap och bekräftelse som hon ger via sociala medier.

Det finns ingen diskrepans mellan det som Nina Jansdotter säger sig stå för och det som hon dagligen ger uttryck för via sina kommunikationskanaler. Att inte brista i kongruens, det vill säga att se till att samstämmigheten mellan den du är i verkligheten och den du är på Facebook ej går att förneka, skapar förtroende för ett personligt varumärke. Nina Jansdotter arbetar med sina handlingar mot ett knippe kärnvärden som hon själv valt och är konsekvent mot, och som också illustrerar den omisskänneliga benstommen hennes personliga varumärke stödjer sig på: positivitet, generositet, kunskap, tydlighet och vikten av att gå en egen väg. Jag väntar med oförfalskad iver på hennes svar på min fråga om de människor hon inspireras av. Nina Jansdotters förebilder är många och speciella: Malena Ivarsson, Richard Branson, Lady Gaga och Dalai Lama. Hon nämner dem en efter en och jag tappar nästan fokusen i vårt samtal i min upptagenhet med att identifiera vilka egenskaper dessa förebilder personifierar: handlingskraft och entreprenöriell ådra, differentiering och unicitet, vishet och medkänsla.

Det är först i samband med en av mina sista frågor som Nina Jansdotter låter mig få en glimt av hennes livsmission. Hon säger med emfas och ödmjukhet: ”Det handlar om något större än mig”. Hon är komplett dedicerad åt att bidra till ett samhälle baserat på inre utveckling, välbefinnande, ömsesidighet och medmänsklighet. Destilleras essensen i Nina Jansdotters personliga varumärke ännu mer kommer det fram att det som hon egentligen gör är att lyssna till ljudet av ett annat hjärta, ett samhälles hjärta som inte slår för något annat än ljus och ömsinthet. Det är så jag tolkar syftet med Nina Jansdotters närvaro i sociala medier och jag tror att många andra uppfattar henne på ett liknande sätt.

 

 

  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0