Home | Sociala medier | Få offentlig finansiering med hjälp av sociala medier

Få offentlig finansiering med hjälp av sociala medier

By
Få offentlig finansiering med hjälp av sociala medier

För små och medelstora företag har sociala medier öppnat många dörrar när det kommer till att förmedla sitt budskap. De nya kommunikationsvägarna har dessutom ökat möjligheten för att hitta nya samarbetspartners och kan vara ett bra hjälpmedel när man vill söka offentlig finansiering. Nedan följer två konkreta tips på hur företagen kan gå tillväga.

1. Skapa trovärdighet genom kommunikation
Ansökningsprocessen kännetecknas ofta av en hård konkurrens. Offentlig finansiering beviljas till de företag som anses ha störst trovärdighet inom sitt område. Devisen ”syns du så finns du” gäller här i allra högsta grad, vilket ofta är en utmaning för mindre företag i tillväxtfas. Ansökningsprocessen startar därmed med skapandet av sitt företags trovärdighet, innan man börjar fylla i själva ansökan. Ett tips på hur man kan synas mer och höja sitt företags trovärdighet är att skriva en eller flera krönikor och sedan sprida dessa på kanaler såsom Facebook, Linkedin och Twitter. För att uppnå en högre rankning på sökmotorer kan man publicera krönikan på den webbaserade PR-plattformen MyNewsDesk. Ämnet bör vara relaterat till projektet som företaget ansöker finansiering om. Innehållet bör vara neutralt, faktaorienterat och inte ”säljande”.

2. Strategiskt nätverkande på Linkedin
Linkedin är världens största professionella nätverk online. Efter att ha registrerat en profil kan man gå med i olika grupper som kretsar kring olika teman och gemensamma intressen. Att gå med i strategiskt utvalda grupper är det enklaste sättet att skapa nya kontakter på Linkedin. Exempel på svenska grupper som inriktar sig på offentlig finansiering är ”EU projektsamordnarna” och ”EU2020 i svenska kommuner”. Exempel på internationella grupper inom samma område är ”EU Projects Partner Search”, ”European Community Grants, Calls and Projects” och ”EU Funds”. Fördelar med gå in en sådan är grupp att man får ta del av aktuella utlysningar, hitta samarbetspartners samt utbyta erfarenheter och idéer.

  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0